Ringkasan IPA Kelas 6 Bab 5 Isolator dan Konduktor Panas


Isolator dan Konduktor Panas

Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik.
Contoh benda yang terbuat dari logam.

Benda-benda yang termasuk konduktor misalnya: aluminium, besi, dan baja.


Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan
baik. Contoh benda yang terbuat dari kayu, plastik, dan karet.
Benda-benda yang termasuk isolator misalnya: kertas, plastik, karet,
lilin, dan kayu.
---
Untuk melanjutkan membaca, dapat klik disini.